डॉ। महेश्वर दयाल, भा पु से

डॉ। महेश्वर दयाल, भा पु से

पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

आईजी का संदेश

झारखंड सेक्टर झारखंड सेक्टर

पुलिस महानिरीक्षक, 

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

तिरी आश्रम ,

धुरवा, रांची, झारखण्

 पिन –          834004

 फ़ोन :      0651-2600034

                         -2600016

 मेल आईडी    igopsjkd@crpf.gov.in

Go to Navigation