Central Training College Neemuch

Faculty Officers


1.  Shri Ved Prakash Yadav, Commandant/CTO


2.  Shri Ashish Bhatnagar, DC


3. Shri Ratneshwar kumar, DC


4.  Shri Suresh, DC


5.  Shri Ravi Sharma, AC


6.  Shri Manoj kumar, AC


7.  Shri Vishal Kumar Chauhan, AC


8.  Shri Dev Prakash, AC(PS)


9.  Shri Brajraj Sharma, AC(Min)

Go to Navigation