श्री सतीश चन्द्र वर्मा ,भा पु से

श्री सतीश चन्द्र वर्मा ,भा पु से

पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

पुलिस महानिरीक्षक का संदेश

पाठ्यक्रम

वीडियो गैलरी

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

कोर्स कैलेण्डर -  2020

Sl No

Name Of Course

Course Sl No

From

To

1.

IPC

19

06/01/2020

16/03/2020

2.

HCPC

28

06/01/2020

29/02/2020

3.

SIPC (F)

19

13/01/2020

07/03/2020

4.

SIPC  (M)

20

13/01/2020

07/03/2020

5.

Shooting Skill Course

47

10/02/2020

07/03/2020

6.

Shooting Skill Course

50

02/03/2020

13/06/2020

7.

ACPC

9

02/03/2020

30/07/2020

8.

JLC

23

09/03/2020

18/06/2020

9.

JLC

24

09/03/2020

18/06/2020

10

DESO

19

21/09/2020

-

11.

BASIC DM FOR RAF

1

21/09/2020

31/10/2020

12

ACPC

10

05/10/2020

23/12/2020


Go to Navigation