प्रशिक्षण नीमच

महत्वपूर्ण अधिसूचना

  • अधिसूचना क्रमांक
    अधिसूचना विषय
    अधिसूचना दिनांक
क्रमांक अधिसूचना दिनांकअधिसूचना क्रमांकअधिसूचना विषय डाउनलोड
1 26-03-2021 ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन 2021 सीटीसी नीमच JoiningInstructionCTC-NMH.pdf (876 KB)
2 26-03-2021 ऑल कोर्स ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन 2021 सीटीसी नीमच AllCourseJoiningInstructionCTC-NMH.pdf (683 KB)
Go to Navigation