प्रशिक्षण नीमच

महत्वपूर्ण अधिसूचना

  • अधिसूचना क्रमांक
    अधिसूचना विषय
    अधिसूचना दिनांक
क्रमांक अधिसूचना दिनांकअधिसूचना क्रमांकअधिसूचना विषय डाउनलोड
1 13-01-2023 ऑल कोर्स ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन 2023 सीटीसी नीमच ALL_COURSE_JOINING_INRUCTIONS-2023.pdf (1 MB)
2 15-07-2022 ALL COURSE JOINING INSTRUCTION 2022 CTC NEEMUCH joininginst2022.pdf (863 KB)
3 13-06-2022 ALL COURSE JOINING INSTRUCTION 2022 CTC NEEMUCH ALLCOURSEJOININGINSTRUCTION2022CTCNEEMUCH.pdf (828 KB)
4 13-06-2022 JOINING INSTRUCTION OF CTC NMH JOININGINSTRUCTIONOFCTCNMH.pdf (894 KB)
5 26-03-2021 ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन 2021 सीटीसी नीमच JoiningInstructionCTC-NMH.pdf (876 KB)
6 26-03-2021 ऑल कोर्स ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन 2021 सीटीसी नीमच AllCourseJoiningInstructionCTC-NMH.pdf (683 KB)
Go to Navigation