उड़ीसा सेक्टर उड़ीसा सेक्टर

संपर्क करें

     पुलिस महानिरीक्षक

     केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ओडिशा सेक्टर मुख्यालय,

     ग्रुप केंद्र कैम्पस,नयापल्ली भुवनेश्वर

     जिला- खुर्दा

     ओडिशा-751011

     दूरभाष/फैक्स-0674-2973977

     ईमेल-  igpopsors@chrpf.gov.in

Go to Navigation