रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र नीमच


संकाय अधिकारी

Principal RTC, Avadi
श्री राजेश् ढ़करवाल, पुलिस उप महानिरीक्षक/प्राचार्य
प्राचार्य, आर0टी0सी0 नीमच
Principal RTC, Avadi
श्री अमर सिंह मीना,
कमाण्डेंट, आर0टी0सी0 नीमच
Principal RTC, Avadi
श्रीमती बनमाला लडवाल
डिप्टी कमाण्डेंट, आर0टी0सी0 नीमच
Principal RTC, Avadi
श्री जी0 ऋशि सुब्रह्यण्यम
असिस्टेंट कमाण्डेंट, आर0टी0सी0 नीमच
Principal RTC, Avadi
श्री शकरलाल जाट
असिस्टेंट कमाण्डेंट, आर0टी0सी0 नीमच
Principal RTC, Avadi
श्री सिकन्दर यादव
असिस्टेंट कमाण्डेंट, आर0टी0सी0 नीमच
Go to Navigation